Projekt METODA LEADER v MAS Mikulovsko

V současné době probíhá závěrečná fáze projektu "Metoda LEADER v MAS Mikulovsko" realizovaného v rámci podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova(opatření typu LEADER) operačního programu Zemědělství.

Zahájení realizace projektu: 1.9.2006

Ukončení realizace projektu: 28.2.2007

Hlavním cílem projektu je příprava území Místní akční skupiny Mikulovsko na metodu LEADER v letech 2007-2013. Jedná se zejména o dopracování pilotní strategie Místní akční skupiny Mikulovsko o.p.s., dále o přípravu organizačního, personálního a administrativního zázemí realizace projektu a implementaci metody LEADER na území MAS Mikulovsko. Cílem projektu je také podpora propagace programu LEADER v mikroregionu Mikulovsko, která zvýší povědomí veřejnosti a zainteresovaných subjektů o činnosti, významu a úlohách MAS a umožní tak vznik dalších partnerství a zapojení do programu dalším subjektům