Místní akční skupina Mikulovsko o. p. s. vyhlašuje Výzvu MAS - PRV č. 1

Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

 Název SCLLD: Integrovaná strategie území Místní akční skupiny Mikulovsko na období 2014 – 2020

Termín vyhlášení výzvy: 18. 07.2018

Termín příjmu žádostí: od 18. 07.2018  do 15. 08. 2018 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF: 31. 08. 2018

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny pondělí a středa vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Územní vymezení:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD. 

Kontaktní údaje:

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD - Ing. Josef Šejnoha, tel: 775 905 908, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.