MAS MIKULOVSKO, o.p.s.

IČ:27685641

Vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci operačního programu Zaměstnanost

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Výzva č. 1 Místní akční skupiny Mikulovsko o.p.s.