Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s., IČ: 27685641 (dále jen „MAS“), vyhlašuje v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova) avízo výzvy MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na  období 2014 - 2020. Termín vyhlášení výzvy: 05. 01. 2024. Termín příjmu žádostí: od 22.01.2024 do 10.02.2024. Termín registrace na SZIF: 31.03.2024. Celková alokace pro 4. Výzvu: 5.876.488 Kč. Fiche: F2, F3, F6, F9. Podrobnosti v části Výzvy, Aktuální výzvy.