Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s., IČ: 27685641 (dále jen „MAS“), vyhlašuje v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova) avízo výzvy MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na  období 2014 - 2020. Termín vyhlášení výzvy: 30. 06. 2021. Termín příjmu žádostí: od 01.07.2021 do 30.07.2021. Termín registrace na SZIF: 31.08.2021. Celková alokace pro 2. Výzvu: 10.809.000 Kč. Fiche: F1, F2, F3, F5, F6, F7. Podrobnosti v části Výzvy, Aktuální výzvy.