MAP III , Pozvánka

 Pozvánka s návrhem programu

1. zasedání Řídícího výboru MAP v ORP Mikulov III Kdy:

24. 11 2022 Kde: Dům Karla Rennera, Poštovní 189, 691 85 Dolní Dunajovice

Program zasedání: 1. Projednání a schválení statutu a jednacího řádu Řídícího výboru MAP III v ORP Mikulov

2. Volba předsedy ŘV

3. Základní informace o projektu MAP III v ORP Mikulov

4. Aktualizace strategického rámce výboru MAP III v ORP Mikulov, včetně doplnění tabulky investičních priorit

5. Schválení základních dokumentů - Organizační struktura MAP a Komunikační plán MAP Diskuze a závěr za RT MAP IIII v ORP Mikulov