Články

Nahoru

Výzva PRV č.2 - MAS Mikulovsko

 

 


Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s., IČ: 27685641 (dále jen „MAS“), jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "CLLD pro území MAS Mikulovsko na období 2014-202" vyhlašuje v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova) výzvu PRV č. 2 - MAS Mikulovsko k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na  období 2014 - 2020. Termín vyhlášení Výzvy č.2: 30.06.2021.Termín příjmu žádostí: od 01.07.2021 do 30.07.2021. Termín registrace na SZIF: 31.08.2021. Celková alokace pro 2. Výzvu: 10.809.000 Kč. Fiche: F1, F2, F3, F5, F6, F7. 

0. Výzva PRV č. 2 MAS Mikulovsko
1. D_FICHE_1000361322_20210623_141115 1
2. D_FICHE_1000361322_20210615_084734 2
3. D_FICHE_1000361322_20210615_090017 3
5. D_FICHE_1000361322_20210615_090504 5
6.D_FICHE_1000361322_20210615_090646 6
7. D_FICHE_1000361322_20210622_194720 7
8. Souhlas s vyhlásením výzvy
9. Mapa-území-mistni-akčni-skupiny-mikulovsko-pro-realizaci-sclld
9.1. Podrobný_postup_pro_vygenerování_a_zaslání_Žádosti_o_dotaci_
9.2. Postup_pro_vygenerovani_formulare_ZoD_predani_na_MAS_a_naslednou_registraci_na_RO_SZIF_-_aktualizovano_10.4.2018
9.3. Pravidla_opatření_19_-_Podpora_místíiho_rozvoje_na_základě_i o
9.4. Zpresnění_pro_rok_2021_-_Pravidla_19_2_1_Podpora_provádění_o o
9.6. Postup_pro_nastavení_e-mailové_komunikace_za_účelem_informov
9.7. Čestné_prohlášení_o_vlastní_majetkové_struktuře_žadatele_do_úrovně_skutečných_majitelů
9.8. Postup_pro_doplnění_ZoD_přes_Portál_farmáře_v_operaci_19.2.1
9.9. Náležitosti_dokumentu_popisujícího_způsob_výběru_projektů
9.9.1. Prohlášení_o_nestrannosti_a_mlčenlivosti
9.9.2. Příručka pro zadávání veřejných zakázek, verze č. 5
9.9.3. Odkaz na Pravidla
9.9.4. Povinné a nepovinné přílohy MAS
Interní postupy, Výzva č. PRV, MAS Mikulovsko
 
 
Powered by Phoca Download