Místní akční skupina Mikulovsko vyhlašuje ke dni 12. září 2012 výzvu k příjmu žádostí o finanční pomoc v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR na projekty realizované v rámci Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007-2013.

Žadatelé mohou žádosti předkládat od 17.září 2012 do 4. října 2012 v sídle MAS Mikulovsko na adrese: MAS Mikulovsko, Náměstí 20, 692 01 Mikulov a to ve dnech: pondělí, středa a čtvrtek v časech od 8.00 do 15.30 hodin. Čas pro předání žádosti je nutné domluvit předem (osobně, telefonicky).

Konzultovat záměry a přípravu projektů je možné po celou dobu vyhlášení výzvy. Mimo konzultační hodiny je možné domluvit schůzku i jindy po předchozí telefonické domluvě s manažerem MAS Michalem Solaříkem, tel.: 775 905 908.

V dokumentech níže naleznete úplný text výzvy, pravidla Programu rozvoje venkova ČR včetně specifické části pro opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie, formulář žádosti, a časový harmonogram administrace výzvy.

V této výzvě budou podpořeny projekty v rámci těchto FICHÍ:

  • Fiche, opatření č. 1 - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství - prosazení místních výrobků
  • Fiche, opatření č. 3 - Podpora podniků a diverzifikace hospodářských činností na venkově
  • Fiche, opatření č. 8 - Podpora rozvoje nabídky služeb cestovního ruchu, vinařská turistika
  • Fiche, opatření č. 9 - Podpora tvorby tématických tras