Zápis z jednání Výběrové komise MAS Mikulovsko o.p.s., PRV, Výzva č. 4