Zápis z jednání výběrové komise PRV, výzva č. 3, MAS MikulovsKo o.p.s.