Zápis z jednání Programového výboru, IROP, výběr projektů, 25. 10. 2021.