Zápis z jednání Výběrové komise, IROP, hodnocení projektů, 14. 10. 2021