Vážení podnikatelé,

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku v rámci podnikání na území MAS Mikulovsko. Vaše informace budou nápomocny k upozornění na problémy a potřeby této oblasti. Díky Vašemu zapojení bude možné podrobněji nasměrovat opatření k řešení situace.

Děkujeme Vám za Váš čas a cenné informace pro strategii.

Pracovníci MAS Mikulovsko

Otevřít dotazník https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/53108/