Zde najdete ke stažení aktuální platné strategické dokumenty MAS Mikulovsko o.p.s.

 

DokumentPlatný odPoznámka

Strategický plán LEADER MAS Mikulovsko 2007-2013

20.08.2010 Aktualizace 2010

Fiche 1: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství - prosazení místních výrobků

23.04.2013 platná od 19.kola

Fiche 2: Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost

20.08.2010 Verze z roku 2009 - Fiche již nebude aktualizována

Fiche 3: Podpora podniků a diverzifikace hospodářských činností na venkově

23.04.2013 platná od 19.kola

Fiche 4: Obnova a rozvoj vesnic, občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko

23.04.2013 platná od 19.kola

Fiche 5: Ochrana a rozvoj přírodního, kulturního a historického dědictví regionu MAS Mikulovsko

23.04.2013 platná od 19.kola

Fiche 6: Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost v oblasti diverzifikace činností a CR

20.08.2010 Verze z roku 2009 - Fiche již nebude aktualizována

Fiche 7: Rozvoj občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko

23.04.2013 platná od 19.kola

Fiche 8: Podpora rozvoje nabídky služeb cestovního ruchu, vinařská turistika

23.04.2013 platná od 19.kola

Fiche 9: Podpora tvorby tématických tras

23.04.2013 platná od 19.kola