V sprnu 2010 proběhla aktualizace Strategickéhom plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007-2013. Aktualizována byla kapitola 6.4 Finanční plán a to jako reakce na výši skutečné alokace, kterou MAS v minulých letech obdržela a předpokladu pro roky 2011 - 2013. Dále v návaznosti na vyhodnocení čerpání z jednotlivých opatření a Fichí SPL byla v rámci této aktualizace upravena Fiche č.3 Podpora podniků a diverzifikace hospodářských činností na venkově a byli přidány tři nové Fiche.

Fiche 7: Rozvoj občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko

Fiche 8: Podpora rozvoje nabídky služeb cestovního ruchu, vinařská turistika

Fiche 9: Podpora tvorby tématických tras

První výzva, ve které bude zařazena jedna z nových fichí bude výzva č.3/2010 a bude se jednat o Fichi č.7 - Podpora rozvoje nabídky služeb cestovního ruchu, vinařská turistika. Čerpání z Fichí č.8 a č.9 se pak předpokládá nejdříve z výzev roku 2011

 

Aktualizované strategické dokumenty ke stažení naleznete v přílohách.