V rámci projektu "Metoda LEADER v MAS Mikulovsko" byla vytvořena integrovaná pilotní strategie na téma Obnova a uchování přírodního a kulturního dědictví Mikulovska."

Strategie obnovy a uchování přírodního a kulturního dědictví klade za cíl zlepšovat kvalitu života a potenciál cestovního ruchu v regionu MAS. Hlavním nástrojem této strategie je podpora projektů zaměřených na rozvoj a ochranu přírodního a kulturního bohatství Mikulovska, jakožto společného a nedělitelného fondu, nezbytného k rozvoji moderních forem hospodaření v krajině a vytvoření podmínek pro kvalitní život příštích generací obyvatelů regionu MAS.

Strategická vize je rozdělena do tří specifických cílů opatření:

  • Ochrana přírody a přírodních památek, revitalizace krajiny a rozvoj integrovaného a ekologického zemědělství jako základ dlouhodobě udržitelného rozvoje
  • Péče o kulturu, památky a tradice jako předpoklad ke zkvalitnění života v regionu MAS a pro rozvoj šetrného cestovního ruchu
  • Infrastruktura a marketing cestovního ruchu v regionu MAS, podpora budování informačních sítí a vzdělávání obyvatelstva v cestovním ruchu, podpora drobného podnikání a služeb v cestovním ruchu a agroturistice.