ápisy z hodnocení Výběrové komise a Programového výboru MAS Mikulovsko o.p.s. a  seznam přijatých nevybraných žádostí o dotaci a žádostí s ukončenou administrací ve výzvě č. 4 PRV je v části Výzvy, aktuální výzvy.