Schválené žádosti o dotaci

Datum zveřejnění: 18.2.2013

Platnost aktuality do: neurčeno

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
NUTS II Jihovýchod – 17. kolo
Státní zemědělský intervenční fond má v rámci 17. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR ke dni 7. února 2013 schváleno v NUTS II 
Jihovýchod 89 Žádostí o dotaci v opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 38.635.109,- Kč.
Schválení proběhlo na základě hodnocení žádostí Výběrovou komisí MAS a finančních prostředků alokovaných jednotlivými MAS na Výzvu.
RO SZIF Brno schválil projekty, které splňovaly všechny podmínky Pravidel.

Název MAS: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s.
Registrační číslo MAS: 07/002/41100/562/000096
Registrační číslo Název subjektu Název projektu Hlavní opatření
 
Dotace (Kč)
 
12/017/41200/096/001820
ZO Českého svazu ochránců přírody       
Kněžice
Naučná stezka Slanisko Nový Přerov 3131, 153 000 Kč
 
12/017/41200/096/001876 Green plus s.r.o. Modernizace hotelu - golfová škola Green plus 3132,  283 200 Kč
 
12/017/41200/096/001945 Zemědělské družstvo Sedlec u Mikulova
Vybudování tématického areálu pro sportovní vyžití v Sedleci 
u Mikulova
3132,  600 000 Kč
 
12/017/41200/096/001960 Jezdecké centrum Mikulov, s.r.o. Jezdecká škola Mikulov 3132,  299 400 Kč
 
12/017/41200/096/001964 Michal Solařík Rozvoj rodinného vinařství Solařík 1131,  100 000 Kč
 
12/017/41200/096/001969 Richard Stacha Ruční výroba svíček 3120,  138 000 Kč
 
12/017/41200/096/001971 Libor Ilčík Zařízení minivarny a pořízení nákladního automobilu 3120,  600 000 Kč
 
12/017/41200/096/001973 Ivana Solaříková Založení úklidové firmy 3120,  245 100 Kč
 
12/017/41200/096/001975 TuristServisInfo Půjčovna kol, elektrokol a sportovních potřeb 3132,  297 000 Kč

Aktualita je zařazená v kategoriích: