Seznam přijatých žádostí

Datum zveřejnění: 8.10.2012

Platnost aktuality do: neurčeno

Příjem žádostí o dotaci v rámci výzvy 2/2012 (17.kolo příjmu žádostí) byl ukončen 4.10.2012 v 15.00. K tomuto datu bylo zaregistrováno v Kanceláři MAS 11 žádostí ve všech vyhlášených Fichích.

Výše požadované dotace úhrnem za všechny projekty je 3.813.041 Kč.

Seznam schválených žádostí o dotaci za MAS Mikulovsko je ke stažení v příloze této aktuality.

Úplný dokument (vč. projetů ostatních Místních akčních skupin najdete na stránkách http://www.szif.cz v sekci Zpravodajství , Osy IV. Programu rozvoje venkova.
Připojené soubory

Aktualita je zařazená v kategoriích: