Podpora služeb cestovního ruchu

Datum zveřejnění: 3.11.2010

Platnost aktuality do: neurčeno

Předkládáme vám dokumenty k veřejnému připomínkování.

V srpnu 2010 proběhla dílčí aktualizace Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007-2013. Jejím obsahem byla aktualizace finančního plánu na roky 2007-2013, která odpovídá reálné finanční alokaci pro MAS Mikulovsko a dále byly přidány tři nové FICHE.  7 Rozvoj občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko, 8 Podpora rozvoje nabídky služeb cestovního ruchu, vinařská turistika a 9 Podpora tvorby tématických tras. Jejich přidání usnadní realizaci těchto opatření.

V současné době probíhá příprava vyhlášení příjmu žádostí v rámci FICHE č. 8 Podpora rozvoje nabídky služeb cestovního ruchu, vinařská turistika. Cílem podpory v rámci opatření je zkvalitnění nabídky doprovodných služeb cestovního ruchu, jako je budování doprovodné sportovní infrastruktury a půjčoven sportovních potřeb. Druhým tématickým okruhem opatření je podpora služeb v rámci takzvané vinařské turistiky – dotace na zkvalitnění či vybudování malokapacitního ubytování a gastronomických služeb při vinných sklepech a vinařstvích.

Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií. Ta jsou jakýmsi sítem, jež slouží k výběru projektů, které svým obsahem nejlépe naplňují cíle SPL a napomáhají rozvoji regionu v dané oblasti podnikání či veřejného života. Preferenční kritéria si stanovuje pro jednotlivá opatření MAS.

Vzhledem k zacílení podpory FICHE č. 8 především na doplňkové turistické služby a vinařskou turistiku, která je pro region fenoménem a podpora její kvality má pozitivní multiplikační efekt na další služby (především obsazenost ubytovacích kapacit jak v hlavní turistické sezóně, tak mimo sezónu), byla pro připravovanou výzvu pro předkládání žádostí o finanční podporu navržena následující preferenční kritéria, která předkládáme k široké diskuzi. K jejich zacílení se můžete vyjádřit a své podněty zasílat na E-mail ředitele MAS Mikulovsko o.p.s., Ing. Michala Solaříka: solarik@masmikulovsko.cz.


Dokumenty k připomínkování naleznete v příloze této aktuality.
Připojené soubory

Aktualita je zařazená v kategoriích: