Schválené projekty z 10. kola PRV

Datum zveřejnění: 1.11.2010

Platnost aktuality do: neurčeno

CP SZIF Praha schválil projekty podánné v rámci výzvy 2/2010 k předkládání projektů na MAS Mikulovsko (10. kolo příjmu žádostí). Seznam schválených projektů regionu NUTS II Jihovýchod naleznete v příloze této aktuality.
Připojené soubory

Aktualita je zařazená v kategoriích: