SZIF schválil dálší projekty

Datum zveřejnění: 6.8.2009

Platnost aktuality do: neurčeno

V rámci lednového kola příjmu žádostí (6.kolo PRV) přijala MAS Mikulovsko 4 projektové žádosti z oblasti podpory Fichí 1, 2 a 4. 

3. srpna, po ukončení administrativní kontroly, rozhodl Státní zemědělský a intervenční fond o finanční podpoře předložených projektů.

Třem z předložených projektů, které byly výběrovou komisí MAS Mikulovsko doporučeny k financování, byly přiznány dotace. Jeden projekt je náhradní do podpisu smluv mezi konečnými žadateli a SZIF. Přehled schválených projektů najdete v příloze této aktuality.
Připojené soubory

Aktualita je zařazená v kategoriích: