Výzvy

1.8.2018 Výzva OPZ č. 1 - MAS MIKULOVSKO

18.7.2018 Výzva PRV č. 1 - MAS MikulovskoArchiv aktualit

23.4.2013 Výzva 1/2013 - 19. kolo příjmu žádostí

12.9.2012 Výzva 2/2012 - 17. kolo příjmu žádostí

14.5.2012 Výzva 1/2012 - 16.kolo příjmů žádostí

12.5.2011 Výzva 2/2011

17.12.2010 Výzva 1/2011

27.8.2010 Výzva 3/2010

Oznámení k výzvě:
Výpočet finančního zdraví v projektech 30.8.2010 13:15

od 2.4.2010 (s platností od této výzvy) je zrušena podmínka splnění a dokladování finančního zdraví ve všech projektech podpořených z osy IV Leader.

Žadatelé ve Fichi č.1 tak již nadále nemusí prokazovat splnění finančního zdraví pomocí universální tabulky jednoduchého účetnictví resp. dodatkové tabulky pro žadatele účtující v účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. 

21.4.2010 Výzva 2/2010

14.12.2009 Výzva 1/2010

18.8.2009 Výzva 3/2009

2.3.2009 Výzva 2/2009

3.12.2008 Výzva 1/2009

27.7.2008 Výzva 1/2008

Oznámení k výzvě:
Vyhodnocení a výběr projektů výzvy 1/2008 16.10.2008 15:20

Výbor pro výběr a monitorování projektů na svém zasedání 16. 10. 2008 vyhodnotil a vybral projekty podanné v rámci výzvy 1/2008.

Informace o výběru projektů a seznam doporučených projektů najdete v dokumentech u této výzvy.

Registrační číslo MAS Mikulovsko 1.9.2008 12:37
Při vyplňování Žádosti o dotaci je na začátku nejdříve nutné doplnit registrační číslo MAS Mikulovsko. Údaj se doplňuje v oddílu žádosti B1 - Informace o MAS a Fichi, v políčku č. 4, kde je potřeba z rozbalovacího seznamu vybrat položku 07/002/41100/562/000096.
Aktualizace formuláře žádosti 14.8.2008 9:10
SZIF vydal aktualizovanou verzi žádosti o dotaci z PRV . Formulář ve formátu PDF v sekci "Připojené soubory" byl aktualizován. Stáhněte si prosím novou aktualizovanou verzi.